Profil for Thorhauge Consulting

Siden jeg startede Thorhauge Consulting i 2012 har jeg arbejdet med et væld af opgaver, helt overvejende for folkebiblioteker. Jeg arbejder med strategiudvikling, med at få strategien forankret i dagligdagen og bredt i organisationen. Organisationsudvikling, coaching, evaluering er også centrale opgaver.

Jeg arbejder primært i Norden, men har også mange opgaver internationalt, bl.a. i Norge, Sverige, England, Skotland, Georgien, Tyskland, Holland, Tjekkiet, Belgien, Polen, Østrig, Slovakiet, Thailand og Singapore. Læs om opgaver og kunder.

I 2012 blev Bibliotek og Medier, Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen fusioneret til Kulturstyrelsen, en fusion jeg var stærkt involveret i gennemførslen af.

Som styrelseschef 1997-2012 har jeg bl.a. arbejdet med bibliotekslovgivning, bibliotek.dk, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Udviklingspuljen og et hav af projekter. Jeg har været formand for en række regeringsnedsatte udvalg og været medforfatter til udvalgenes rapporter, se evt. udvalgte udgivelser.

Mit arbejde har siden 1989 været fokuseret på strategi, organisations- og konceptudvikling, primært i biblioteksverdenen.

I min ledelsespraksis har nedbrydning af hierarkier og udvikling af dynamiske selvledelseskoncepter været gennemgående.

CV

Jens Thorhauge tegnet af Thomas Thorhauge - For Danmarks Biblioteksforening i 2012
Danmarks Biblioteker bestilte i 2012 i forbindelse med et interview en tegning af mig hos min søn Thomas Thorhauge.
Det kom der denne vittige karikatur ud af.

CV

Født 26. juni 1946 i Aalborg

Uddannelse

Mag.art. i moderne og sammenlignende litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 1974.

Selvstudier, primært i organisationsudvikling, ledelse og marketing.

Ansættelser

 • Direktør, Styrelsen for Bibliotek og Medier, 1997-2012
 • Direktør, Danmarks Biblioteksforening, 1996-1997
 • Chefkonsulent, Danmarks Biblioteksskole, København, 1989-1995
 • Lektor i litteraturhistorie, Danmarks Biblioteksskole, Aalborgafdeling, 1975-1989
 • Undervisningsassistent, Aarhus Universitet, 1970-77


Råd og Udvalg

Bl.a. medlem af

 • Udvalget om folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet (formand)
 • Biblioteksrådet (formand)
 • DEFF Styregruppe

Hverv

 • Formand for Biblioteksrådet, 1997-2011
 • Formand for fusionsudvalg mellem KU og DPU, 2006
 • Ordfører for Naple Forum, en sammenslutning af statslige folkebiblioteksmyndigheder i Europa, redaktør af Naple’s Newsletter, 2002-2008
 • Næstformand for bestyrelsen i Dansk Bibliotekscenter A/S, 1997-2009
 • Censor ved universiteterne, 1979-2006
 • Medlem af Biblioteksskolens Uddannelsesråd, 1997-2008Medlem af styregruppen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, 1998-
 • Medlem af bestyrelsen i Indbindingscentralen, 1995-96
 • Medlem af bestyrelsen i Sydjysk Universitetscenter, 1997- 2003
 • Medlem af Kvalifikationsnævnet, 2003-10
 • Ex officio medlem af og formand for en lang række udvalg, arbejdsgrupper og styregrupper for projekter m.v. (Læselyst, Børnekulturens Netværk m.m.).
 • Project manager på EU-study om folkebibliotekerne i informationssamfundet, 1996
 • Project reviewer for EU-kommissionen, 1995-97

Forfatter og medforfatter til en lang række bøger, rapporter, artikler.