Opgaver og kunder i Thorhauge Consulting

Uafhængig konsulent i biblioteksregi siden 2012

Det gennemgående hovedtema i mit arbejde har været udvikling af organisationer og ydelser i takt med de samfundsmæssige forandringer, der har fundet sted. Især folkebiblioteksudvikling, men også generelt i kultursektoren bl.a. inden for digitalisering, forskningsbiblioteker, medier og på universitets- og uddannelsesområdet.

De fleste af de opgaver jeg har haft som konsulent handler om at udvikle nye koncepter for folkebiblioteker: Strategi for de kommende års aktiviteter, turn-around af organisationen, iværksættelse af nye ydelser og aktiviteter og udviklingsmodeller for partnerskaber og kompetencer. Om at tage konsekvensen af de voldsomme forandringer i samfund og kultur.

Thorhauge Consulting år for år

2020-2021

Covid19 satte dagsordenen for 2020. Det blev til nogle få projekter inden nedlukningen, bl.a. et personaleseminar på mit lokale bibliotek i Dragør. Det store udviklingsprojekt i Berlin lukkede i april med en kort virtuel konference. Det planlagte projekt i Ukraine lukkede. De få tilbud, der var om virtuelle konferencer, valgte jeg fra, bortset fra en folkeoplysningskonference som Herning Centralbibliotek arrangerede.

Midtvejs i 2021 er nedlukningen stadig dagsordenen. Jeg lukker selv ned for større opgaver nu, men står fortsat til rådighed som oplægsholder, workshopsarrangør, coach, personalekonferencer.


Opgaver i 2019

Strategi- og konceptudviking

 • Bidrager som Ratgeber til fælles Bibliotheksentwicklungsplannung for de 12 Bezirkbibliotheke i Berlin.
 • Rådgiver på Ballerup Bibliotekernes Strategi 2020-23
 • Coaching og rådgivning 1 til 1 løbende

Seminarer, workshops, foredrag

 • Seminar Transforming libraries i Kiev, Ukraine, organiseret i samarbejde med Dansk Kulturinstitut og Ukraines Biblioteksforening
 • Strategiseminar for personalet, Vejen bibliotekerne
 • Strategiseminar for personalet, Biblioteket Sønderborg
 • Moderator på Bibliotekschefforeningens årsmøde og efterfølgende sparring om strategi
 • Foredrag: Hvordan gik det med strategierne? På Danske Fag-, Forsknings- og Udviklingsbibliotekers årsmøde
 • Foredrag om nordisk biblioteksudvikling på Nordisk forfatter- og oversætterråds årsmøde
 • Strategiseminar, Berlin

Bestyrelsesarbejde

 • Næstformand i Bestyrelsen for Museum Amager, bl.a. arbejde med at udvikle et sponsornetværk og sammenlægning af Museet og Dragør Lokalhistorisk Arkiv.
 • Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, har bl.a. arbejdet med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi og udvikling af foreningens vision for svensk biblioteksvæsen.
Svenske biblioteksforening
Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, arbejder bl.a. med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi

Opgaver i 2018

Strategi og konceptudvikling

 

Seminarer, workshops, foredrag

 • Bücherpiraten Lübech, nye bibliotekskoncepter
 • Högskolan i Oslo, Keynote: ABM-institutioner i en ny offentlighed. Opgaver, dilemmaer, muligheder
 • Seminar for de svenske regionsbiblioteker, Verksamhetsutvickling af folkbibliotek
 • Østrigs Nationalbibliotek, 650 års jubilæumsseminar, New Concepts for libraries in the Digital Age
 • Slovakiske bibliotekschefer, Ledelsesseminar
 • Ballerup Bibliotekerne, Ledelsesseminar
 • Inspirationsmøder om Udviklingspuljen, arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen

 

Bestyrelsesarbejde, fortsat

 • Næstformand i Bestyrelsen for Museum Amager, bl.a. vellykket fundraising til totalrenovering af Dragør Museum, udvikling af forslag til nyt Museumtorv og byrum til at forbinde museumsbygningerne på Dragør Havn
 • Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, arbejder bl.a. med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi

Artikler

Opgaver i 2017

I 2017 dominerede opgaver i udlandet: Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Canada, men der var også spændende opgaver i Danmark.

Strategi- og konceptudvikling

 • Udvikling af et totalt koncept for nyt bibliotek i Lillestrøm i Norge.
 • Bidrag til udvikling af koncept for udvidelse af Kulturhuset i Randers og strategiseminar for kulturudvalget.
 • I Københavns Biblioteker er jeg med i en gruppe ledet af professor Anker Brink Lund og med deltagelse af Tine Smedegaard Andersen, Trine-Maria Kristensen og Christian Nissen, der skal udforme scenarier for den fremtidige biblioteksbetjening af København.
 • Seminar for Zentral- und Landesbibliothek, Berlin for byens kulturpolitikere om biblioteksmodeller i det digitale samfund.

Seminarer, workshops, foredrag

 • Keynote og workshops på årsmøde på den tjekkiske Biblioteksforenings årsmøde.
 • Keynote for bibliotekssamarbejdet i Quebec, Canada.
 • Keynote på EU-læsekonference i Warszawa.

Bestyrelsesarbejde

 • Medlem af advisory board på Arbejdermuseet
 • Næstformand i bestyrelsen for Museum Amager
 • Bestyrelsesmedlem i Svensk Biblioteksforening, hvor fokus er på den nationale biblioteksstrategi.

Opgaver i 2015 og 2016

I efteråret 2016 gennemførte jeg tre strategi workshops i Berlin for Zentral und Landesbibliothek.
Jeg er udpeget til bestyrelsen for Svensk Biblioteksforening, hvor en af opgaverne er at følge og kommentere arbejdet med ny svensk national biblioteksstrategi. Jeg er også blevet næstformand for Museum Amagers bestyrelse efter at jeg ledede arbejdet med en ny strategi og forretningsmodel for museet.

I 2015 havda jeg spændende opgaver med at facilitere udvikling af ny strategi i en række folkebiblioteker i Danmark og Norge, organisationsudvikling, evaluering. Og jeg har været inviteret som taler på en række danske og internationale konferencer.

Strategiudvikling

I Ballerup, Varde og Silkeborg har jeg faciliteret en strategiproces fra start til slut. Udfordringen er bl.a. at skabe optimalt samspil med nye partnere og udnytte bibliotekernes ofte ret forskellige potentiale fuldt ud. I Høje Tåstrup var den politisk givne opgave at udvikle scenarier for bibliotekerne ti år frem, i Oslofjord bibliotekerne indgik en udarbejdelse af en trendrapport som en del af strategiudviklingsforløbet. I andre tilfælde er min opgave at afholde et seminar eller blot give et inspirationsoplæg. Det har jeg fx gjort i Vejle, Vordingborg, Fredericia, Fredensborg. I nogle tilfælde bliver jeg også bedt om at holde oplæg for politikerne eller indgå i et borgermøde. Det har jeg i 2015 bl.a. gjort i Gentofte, Fredensborg og Silkeborg.

Organisationsudvikling

Organisationsudvikling har jeg været involveret i Maribo-projektet med integrationen af bibliotek, museum og arkiv samt i projektet ’Modelprogrammet og fremtidens organisation’, der involverede Faaborg-Midtfyn, Mariagerfjord og Vesthimmerlands biblioteker.

For Museum Amager har jeg ledet en arbejdsgruppe, der forbereder en turn-around

Evaluering

Evalueringsrapporter har jeg udarbejdet for projekterne ’Hack dit bibliotek’ og ’Modelprogrammet og fremtidens organisation’. Jeg har også et par coachingforløb, og tilbyder stadig både sparring og coaching.

Konferencer

Jeg var i 2015 inviteret til at holde oplæg om fremtidens nationale biblioteksstrategi på de danske bibliotekschefers årsmøde. Den tilsvarende hollandske organisation inviterede mig med det samme emne. Desuden var jeg keynotespeaker på konferencer i Bangkok, Krakow og Frankfurt. I 2016 har jeg bl.a. opgaver i Stockholm, Hamburg og Prag.

Opgaver i 2014

I 2014 var jeg bl.a. involveret i to meget perspektivrige projekter, støttet af Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker. Det ene handlede om at skabe en ny institution i Maribo, ved at sammenlægge bibliotek, lokalhistorisk arkiv og Maribo Stiftsmuseum. Alt må nytænkes her hvor de tre institutioner ikke alene planlægger at flytte sammen under samme tag i det gamle Stiftsmuseum, men også at skabe ny organisation, tilbud, profil med integreret formidling. Det andet projekt handlede om, hvordan biblioteker forandrer sig til den nye virkelighed. Det er Vesthimmerlands Biblioteker, der har udviklet et koncept for eksekvering af nye visioner, som vi nu afprøvede på to andre bibliotekssystemer, Mariagerfjord Bibliotekerne og Faaborg-Midtfyn, for at vurdere om det er en model, der kan arbejdes endnu mere systematisk med.

I begge projekter er der grundlæggende inspiration fra Modelprogram for folkebiblioteker.

Jeg arbejdede også i år med udvikling af nye strategier for danske og norske biblioteker. I Norge havde jeg projekter med biblioteker i Drammen, Oslo og Trondheim. I Oslo handlede det om det store nye hovedbibliotek og dets konsekvenser for organisation og profiler. I Trondheim handlede det om langtidsstrategier, med udgangspunkt i scenarier for byens biblioteker i 2026. I Danmark arebejdede jeg bl.a. med Ballerup Bibliotekerne.

Jeg var keynote speaker på IFLA public library conference i Birmingham i august, havde senere en opgave i Tyskland, som var et resultat af en artikel jeg skrev til Buch und Bibliothek nr 1, 2014.

 
 

Opgaver i 2013

I 2013 var mine opgaver bl.a.

 • Fagkonsulent for Modelprogrammet for folkebiblioteker
 • Facilitering af DBC’s proces med udvikling af strategi for 2014-17
 • Udarbejdelse af rapport med fremtidsscenarier for Trekanten for Aalborg Kommune ( sammen med Pluss leadership)
 • Afholdelse af en række seminarer i Norge, bl.a. for Hordaland Fylkesbibliotek, Buskerud Fylkesbibliotek og Holmestrand bibliotek
 • Foredrag og workshops i Sverige (universitetsbiblioteket i Umeå, Skøvde, Gøteborg) , Tyskland og Skotland (Cilip )
 • Workshops, seminarer, foredrag for en række danske biblioteker bl.a. Randers, Gentofte, Lolland, Allerød, Varde, Frederikssund, Aabenraa
 • En række løbende personlige coachingforløb
 • præsentation af paper om Library Buildings på Ifla-konferencen i Singapore (se under publikationer)


Opgaver 2012

 • Fagkonsulent for Signal arkitekter, der for Kulturstyrelsen og Realdania udarbejder et modelprogram for fremtidens folkebibliotek.
 • konsulentopgaver for Dansk Biblioteks Center A/S
 • facilitering af strategiarbejde for Ballerup bibliotekerne
 • workshops og strategiudvikling for to svenske biblioteker
 • Afholdelse af en række workshops eller foredrag i Danmark og udlandet, bl.a. i Brussel, Vilnius, Warschawa, Tbilisi i Georgien, Aberdeen, Huangzhou i Kina og Tyskland
 • Emnet er i de fleste tilfælde strategisk biblioteksudvikling og policy-udvikling.
 • Tre forløb, hvor jeg var coach for yngre chefer