Nye opgaver, nye veje
Strategi og udvikling i biblioteksverdenen

Strategiarbejde på svensk

Svensk biblioteksstrategi præsenteres

Arbejdet med den nationale svenske biblioteksstrategi igangsat af regeringen har stået på i små fire år og er nu, som omtalt i Danmarks Biblioteker nr. 2, 2019, publiceret og afleveret til regeringen under titlen Strategiforslaget, Demokratins skattkammare: Förslag till en nationell biblioteksstrategi.

Hvad vil strategien?
Strategien tænkes at være gældende til 2030. Den har en enkel vision, ‘bibliotek for alle’. Målet er ‘et demokratisk samfund, hvor alle frit kan få del i verdens samlede litteratur og viden for at kunne virke i samfundet på egne vilkår’. Vejen til målet er seks indsatsområder:

  • Samfundets åbne rum for dannelse, oplevelser møder og samtale
  • Læsning: Inspirere til læseoplevelser, øge alles læse- og sprogforståelse og styrke litteraturens rolle
  • Læring: Udvikle borgernes muligheder for livslang læring og fri meningsdannelse, især gennem den brede vifte af uddannelsesbiblioteker
  • Forskning: Styrkelse af bibliotekerne som en del af forskningens infrastruktur og open access til al offentlig finansieret forskning
  • Nationale digitale bibliotekstjenester skal tilgængeliggøre så meget information og litteratur som muligt
  • Fælles infrastruktur skal støtte og stimulere bibliotekerne med effektive samvirkende nationale og regionale biblioteksfunktioner og veluddannede bibliotekarer.

Læs min artikel ‘Strategiarbejde på svensk’ i Andre biblioteker, nr. 3 årgang 2019, udgivet 14/6-2019

Flere indlæg om biblioteker

Bibliotekschefforeningen går i offensiven

Bibliotekschefforeningens årsmøde beslutter at satse på forpligtende fælles nationale udviklingsindsatser. I oplægget til Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle den 7.-8. februar 2019 skriver formanden, Pia Henriette Friis:

Læs indlæg >>>