Nye opgaver, nye veje
Strategi og udvikling i biblioteksverdenen

Hold fast i det sammenhængende bibliotekssystem. Tilbageblik midt i en fusionstid

“Et nyt kapitel i bibliotekshistorien” var overskriften på Foreningen Danmarks Fag- Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) årsmøde 2019 i september.

Jeg var inviteret til at åbne mødet med et oplæg om det foregående kapitel med arbejdstitlen “Strategier og visioner – hvordan gik de?” Det var en anledning til at reflektere over de seneste ti års udvikling.

Bibliotekslandskab under ændring
Forestillingen om, at et kapitel er lukket og et nyt begynder, bygger på, at der over de seneste år har fundet en lang række biblioteksfusioner sted, som markant har ændret situationen for fag- og forskningsbiblioteker. Det Kgl. Bibliotek (KB) står tilbage som en regulær mastodont og en række tidligere stærke biblioteker er blevet filialer.

Læs artiklen med mine refleksioner i Danmarks Biblioteker, årgang 2019 nr. 5

Flere indlæg om biblioteker

Bibliotekschefforeningen går i offensiven

Bibliotekschefforeningens årsmøde beslutter at satse på forpligtende fælles nationale udviklingsindsatser. I oplægget til Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle den 7.-8. februar 2019 skriver formanden, Pia Henriette Friis:

Læs indlæg >>>