Nye opgaver, nye veje
Strategi og udvikling i biblioteksverdenen

Dansk biblioteksudvikling på fransk

Documentation et BibliothequeArtikel på fransk om udfordringerne ved at være bibliotek i en digital tidsalder, skrevet til det Canadiske tidsskrift Documentation et Bibliotheque, Volume 64, nr 1, 2018, s. 50. Artiklen har ført til en række opfordringer og invitationer fra franske og amerikanske forlag og tidsskrifter om at skrive en bog og flere artikler om emnet. I artiklen benytter jeg danske cases og eksempler på vellykkede strategiske tiltag i danske biblioteker.

Documentation et Bibliotheque

Flere indlæg om biblioteker