Nye opgaver, nye veje
Strategi og udvikling i biblioteksverdenen

Bibliotekschefforeningen går i offensiven

Leon Sebbelin, formand for KL’s kulturudvalg, og Mette Bock, kulturminister.
Foto Ellen Ravn Bertelsen.

Bibliotekschefforeningens årsmøde beslutter at satse på forpligtende fælles nationale udviklingsindsatser.

I oplægget til Bibliotekschefforeningens årsmøde i Vejle den 7.-8. februar 2019 skriver formanden, Pia Henriette Friis:

“I et nyt lovforslag, der netop har været i høring, foreslås det, at staten udtræder som medejere af DBC A/S. Hvis lovforslaget, vedtages betyder det, at staten trækker sig længere væk fra biblioteksområdet. I så fald bliver det endnu mere relevant, at vi formår at indgå forpligtende, nationale samarbejder og også mere tydeligt, at udviklingen af det danske biblioteksvæsen afhænger af os.”

Det forslag, bestyrelsen stiller, er nye konkrete fælles indsatser indenfor bibliotekets kerneområder, der skal skabe værdi for landets borgere og vise, at bibliotekerne yder en afgørende indsats i det danske samfund. Inspirationen er hentet i det legendariske “Håndslag”, som danske biblioteksledere og politikere indgik for 25 år siden, da en række bibliotekschefer med stor succes tog initiativ til at opstille en fælles handlingsplan for at få alle danske folkebiblioteker på internettet. Et centralt mål for årsmødet var derfor at få tilsagn fra medlemmerne om, at de vil være med til at give og arbejde med nye ‘håndslag’.

Læs min artikel Bibliotekschefforeningen går i offensiven i Danmarks Biblioteker årgang 2019, nr. 2

Flere indlæg om biblioteker