2020-2021

Covid19 satte dagsordenen for 2020. Det blev til nogle få projekter inden nedlukningen, bl.a. et personaleseminar på mit lokale bibliotek i Dragør. Det store udviklingsprojekt i Berlin lukkede i april med en kort virtuel konference. Det planlagte projekt i Ukraine lukkede. De få tilbud, der var om virtuelle konferencer, valgte jeg fra, bortset fra en folkeoplysningskonference som Herning Centralbibliotek arrangerede.

Midtvejs i 2021 er nedlukningen stadig dagsordenen. Jeg lukker selv ned for større opgaver nu, men står fortsat til rådighed som oplægsholder, workshopsarrangør, coach, personalekonferencer.

Opgaver i 2019

Strategi- og konceptudviking

 • Bidrager som Ratgeber til fælles Bibliotheksentwicklungsplannung for de 12 Bezirkbibliotheke i Berlin.
 • Rådgiver på Ballerup Bibliotekernes Strategi 2020-23
 • Coaching og rådgivning 1 til 1 løbende

Seminarer, workshops, foredrag

 • Seminar Transforming libraries i Kiev, Ukraine, organiseret i samarbejde med Dansk Kulturinstitut og Ukraines Biblioteksforening
 • Strategiseminar for personalet, Vejen bibliotekerne
 • Strategiseminar for personalet, Biblioteket Sønderborg
 • Moderator på Bibliotekschefforeningens årsmøde og efterfølgende sparring om strategi
 • Foredrag: Hvordan gik det med strategierne? På Danske Fag-, Forsknings- og Udviklingsbibliotekers årsmøde
 • Foredrag om nordisk biblioteksudvikling på Nordisk forfatter- og oversætterråds årsmøde
 • Strategiseminar, Berlin

Bestyrelsesarbejde

 • Næstformand i Bestyrelsen for Museum Amager, bl.a. arbejde med at udvikle et sponsornetværk og sammenlægning af Museet og Dragør Lokalhistorisk Arkiv.
 • Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, har bl.a. arbejdet med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi og udvikling af foreningens vision for svensk biblioteksvæsen.

Opgaver i 2018

Strategi og konceptudvikling

Seminarer, workshops, foredrag

 • Bücherpiraten Lübech, nye bibliotekskoncepter
 • Högskolan i Oslo, Keynote: ABM-institutioner i en ny offentlighed. Opgaver, dilemmaer, muligheder
 • Seminar for de svenske regionsbiblioteker, Verksamhetsutvickling af folkbibliotek
 • Østrigs Nationalbibliotek, 650 års jubilæumsseminar, New Concepts for libraries in the Digital Age
 • Slovakiske bibliotekschefer, Ledelsesseminar
 • Ballerup Bibliotekerne, Ledelsesseminar
 • Inspirationsmøder om Udviklingspuljen, arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen

Bestyrelsesarbejde, fortsat

 • Næstformand i Bestyrelsen for Museum Amager, bl.a. vellykket fundraising til totalrenovering af Dragør Museum, udvikling af forslag til nyt Museumtorv og byrum til at forbinde museumsbygningerne på Dragør Havn
 • Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, arbejder bl.a. med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi

ArtiklerDocumentation et Bibliotheque

Opgaver i 2017

I 2017 dominerede opgaver i udlandet: Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Tjekkiet, Canada, men der var også spændende opgaver i Danmark.

Strategi- og konceptudvikling

 • Udvikling af et totalt koncept for nyt bibliotek i Lillestrøm i Norge.
 • Bidrag til udvikling af koncept for udvidelse af Kulturhuset i Randers og strategiseminar for kulturudvalget.
 • I Københavns Biblioteker er jeg med i en gruppe ledet af professor Anker Brink Lund og med deltagelse af Tine Smedegaard Andersen, Trine-Maria Kristensen og Christian Nissen, der skal udforme scenarier for den fremtidige biblioteksbetjening af København.
 • Seminar for Zentral- und Landesbibliothek, Berlin for byens kulturpolitikere om biblioteksmodeller i det digitale samfund.

Seminarer, workshops, foredrag

 • Keynote og workshops på årsmøde på den tjekkiske Biblioteksforenings årsmøde.
 • Keynote for bibliotekssamarbejdet i Quebec, Canada.
 • Keynote på EU-læsekonference i Warszawa.

Bestyrelsesarbejde

 • Medlem af advisory board på Arbejdermuseet
 • Næstformand i bestyrelsen for Museum Amager
 • Bestyrelsesmedlem i Svensk Biblioteksforening, hvor fokus er på den nationale biblioteksstrategi.

Uafhængig konsulent i biblioteksregi siden 2012

Se tidligere eksempler på opgaver som jeg har udført som konsulent, år for år, siden 2012-2016. Mit virke er primært i biblioteksregi i Danmark og udlandet.