Opgaver i 2018

Strategi og konceptudvikling

Seminarer, workshops, foredrag

  • Bücherpiraten Lübech, nye bibliotekskoncepter
  • Högskolan i Oslo, Keynote: ABM-institutioner i en ny offentlighed. Opgaver, dilemmaer, muligheder
  • Seminar for de svenske regionsbiblioteker, Verksamhetsutvickling af folkbibliotek
  • Østrigs Nationalbibliotek, 650 års jubilæumsseminar, New Concepts for libraries in the Digital Age
  • Slovakiske bibliotekschefer, Ledelsesseminar
  • Ballerup Bibliotekerne, Ledelsesseminar
  • Inspirationsmøder om Udviklingspuljen, arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen

Bestyrelsesarbejde, fortsat

  • Næstformand i Bestyrelsen for Museum Amager, bl.a. vellykket fundraising til totalrenovering af Dragør Museum, udvikling af forslag til nyt Museumtorv og byrum til at forbinde museumsbygningerne på Dragør Havn
  • Ledamot i styrelsen for Svensk Biblioteksforening, arbejder bl.a. med foreningens profil i forhold til svensk national bibliotekstrategi

ArtiklerDocumentation et Bibliotheque

Uafhængig konsulent i biblioteksregi siden 2012

Se tidligere eksempler på opgaver som jeg har udført som konsulent, år for år, siden 2012. Mit virke er primært i biblioteksregi i Danmark og udlandet.