Om udfordringerne for biblioteker i den digitale tidsalder har jeg med danske eksempler skrevet artiklen: ‘Identitätsfindung zwischen Literathek, Aktivithek und Online-Bibliothek – Szenarien für die Öffentliche Bibliothek im digitalen Zeitalter am Beispiel Dänemarks’ som et Kapitel til tysk bog om biblioteksudfordringer (PDF) under udgivelse af Humnoldt Universität, Berlin.

Biblioteksudfordringer på tysk