Thorhauge Consulting

Jens-Thorhauge-ConsultingMit felt er primært biblioteker, medier, kultur, men også ledelse generelt.

Siden starten i 2012 har jeg haft en lang række opgaver med strategi- og organisationsudvikling, evalueringer samt coaching. Primært i folkebiblioteker i Norden, men også i andre kulturinstitutioner. Jeg har desuden været taler på adskillige konferencer i en lang række lande, primært på engelsk, men har også holdt oplæg på tysk og fransk.
Jeg har udarbejdet trend-analyser og scenarier, både alene og i samarbejde med andre konsulenthuse.

Mag.art. Jens Thorhauge

var fra 1997 til 2012 direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier. Før det direktør for Danmarks Biblioteksforening, chef for Danmarks Biblioteksskoles konsulent- og efteruddannelsesafdeling i København og lektor på Biblioteksskolen i Aalborg. Har siden 2012 drevet Thorhauge Consulting. Se mere under Opgaver og kunder. Fra 2014 medskaber af samarbejdet Scandinavian Alliance Group, se www.scandinavianalliancegroup.com

Spidskompetence

I de sidste 25 år har det gennemgående hovedtema i mit arbejde været udvikling af organisationer og ydelser i takt med de samfundsmæssige forandringer, der har fundet sted. Især folkebiblioteksudvikling, men også generelt i kultursektoren bl.a. inden for digitalisering, forskningsbiblioteker, medier og på universitets- og uddannelsesområdet.

De fleste af de opgaver jeg har haft som konsulent handler om at udvikle nye koncepter for folkebiblioteker. Det kan handle om strategi for de kommende års aktiviteter, om turn-around af organisationen, om iværksættelse af nye ydelser og aktiviteter og udviklingsmodeller for partnerskaber og kompetencer. Om at tage konsekvensen af de voldsomme forandringer i samfund og kultur.

Jeg tilbyder først og fremmest sparring, coaching og rådgivning i forhold til den stadig voksende opgave at skabe nye institutionstyper, ydelser, arbejdsformer, kultur.

Det kan ske på mange måder:

Jeg fungerer som personlig coach for ledere Jeg giver rådgivning og sparring ved udarbejdelse af strategier og policies. Jeg faciliterer processer, fx organisationsforandringer Jeg arrangerer kurser, action learning, holder foredrag og Evaluerer, skriver rapporter og oplæg og udkast til artikler. Kontakt mig gerne

Danmarks Biblioteker bestilte i 2012 i  forbindelse med et interview en tegning af mig hos min søn Thormas Thorhauge. Det kom der denne vittige karikatur ud af.
Danmarks Biblioteker bestilte i 2012 i forbindelse med et interview en tegning af mig hos min søn Thormas Thorhauge. Det kom der denne vittige karikatur ud af.